Kế toán muốn in được lệnh sản xuất có hiển thị thông tin về đặc tính và hình ảnh của thành phẩm để bộ phận sản xuất biết các thông tin này và thực hiện đúng theo yêu cầu của khách hàng

 

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Kế toán muốn in được lệnh sản xuất có hiển thị thông tin về đặc tính và hình ảnh của thành phẩm để bộ phận sản xuất biết các thông tin này và thực hiện đúng theo yêu cầu của khách hàng

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép in lệnh sản xuất thể hiện được thông tin về đặc tính, hình ảnh của sản phẩm để bộ phận sản xuất thực hiện sản xuất theo đúng mẫu mã, kích cỡ, màu sắc khách hàng yêu cầu.

Cách thực hiện

Thực hiện cho các mẫu:

oLệnh sản xuất

oLệnh sản xuất (Cộng gộp NVL)

oLệnh sản xuất (Chi tiết NVL)

Ví dụ: với mẫu Lệnh sản xuất:

oIn một chứng từ Lệnh sản xuất, nhấn Sửa mẫu trên thanh công cụ:

101953_1

oTại vị trí cần hiển thị trường SpecificityImage ,xóa bỏ công thức cũ (nếu có). Sau đó vào DataSources, tìm đến tên trường SpecificityImage, kéo vào vị trí cần hiển thị.

oTrường Specificity sẽ lấy lên đặc tính sản phẩm còn trường Image sẽ lấy lên hình ảnh sản phẩm khai báo trong danh mục VTHH.

oSau khi sửa mẫu xong và lưu mẫu Lệnh sản xuất in ra như sau:

107793_2