Khi in báo cáo Tình hình thực hiện đơn hàng, kế toán muốn thể hiện được doanh số bán hàng trước thuế của đơn hàng là bao nhiêu để nộp báo cáo bán hàng cho công ty mẹ là công ty nước ngoài

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Khi in báo cáo Tình hình thực hiện đơn hàng, kế toán muốn thể hiện được doanh số bán hàng trước thuế của đơn hàng là bao nhiêu để nộp báo cáo bán hàng cho công ty mẹ là công ty nước ngoài

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng được bổ sung thêm các thông tin Doanh số đặt hàng trước thuế và doanh số thực hiện trước thuế để nộp báo cáo cho công ty mẹ (do công ty ở nước ngoài nên không quan tâm đến tiền thuế GTGT tại Việt Nam).

Cách thực hiện

Vào Báo cáo\Bán hàng\Tình hình thực hiện đơn đặt hàng:

105149_5

Trên giao diện Sửa mẫu:

105149_2

Trên giao diện Quản lý mẫu:

105149_3

Mẫu báo cáo sau khi sửa:

105149_4