Khi xem sổ chi tiết bán hàng theo nhân viên, kế toán muốn biết được nhân viên bán hàng có bán đúng theo giá quy định hay không để nhanh chóng xác định khoản chênh lệch mà nhân viên phải bù lại nếu bán thấp hơn quy định

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 >

Khi xem sổ chi tiết bán hàng theo nhân viên, kế toán muốn biết được nhân viên bán hàng có bán đúng theo giá quy định hay không để nhanh chóng xác định khoản chênh lệch mà nhân viên phải bù lại nếu bán thấp hơn quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R30, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung thêm cột Đơn giá bán cố định trên báo cáo Sổ chi tiết bán hàng theo nhân viên, để tính được số tiền chênh lệch nhân viên phải bù lại do bán thấp hơn giá bán cố định.

Cách thực hiện

Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa, khai báo mã vật tư như sau:

109985_5

Xem báo cáo Sổ chi tiết bán hàng theo nhân viên:

109985_2

Trên giao diện Quản lý mẫu

109985_3

Trên giao diện Sửa mẫu

109985_4

Mẫu sau khi sửa

109985_6