R30

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R30

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R30 bao gồm:

1. Kế toán muốn lập Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp - mẫu số 03/GTGT (cho đơn vị vàng bạc) từ phần mềm

2. Kế toán muốn nhập khẩu được chứng từ Hàng bán trả lại kiêm phiếu nhập từ excel để tiết kiệm thời gian nhập liệu

3. Khi xem Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, kế toán muốn xem được nhiều Tài khoản cùng một lúc để tiết kiệm thời gian xem báo cáo

4. Khi khai báo KH/NCC, kế toán muốn có thể ghi chú thêm được một số thông tin liên quan đến KH/NCC (như thông tin liên hệ thứ 2 trở đi, thông tin hàng hóa KH/NCC hay mua...) để có thể xem lại khi cần

5. Khi lập phiếu xuất kho bán hàng, chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất, kế toán muốn có thể kế thừa được một số thông tin từ chứng từ chuyển kho để tiết kiệm thời gian nhập liệu

6. Khi in phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán muốn hiển thị được thông tin số lô, hạn sử dụng của từng hàng hóa để có thông tin đối chiếu giữa chứng từ và hàng hóa thực tế

7. Khi phân bổ chi phí sản xuất chung cho công trình, kế toán muốn có thể phân bổ theo định mức doanh nghiệp quy định để giá thành công trình được chính xác hơn.

8. Kế toán muốn xuất khẩu phiếu xuất kho, nhập kho ra excel extend có đầy đủ các thông tin đã nhập trên chứng từ để kiểm tra, đối chiếu

9. Khi nhập khẩu chứng từ xuất kho, bán hàng, chuyển kho từ Excel, kế toán muốn nhập khẩu được cả mã quy cách của vật tư hàng hóa (số khung, số máy, màu sắc, kích cỡ …) để không phải sửa bằng tay sau khi nhập khẩu

10. Kế toán muốn khi in Phiếu xuất chuyển kho nội bộ thể hiện được thông tin mã quy cách của VTHH để thực hiện kiểm soát, kiểm kê theo mã quy cách.

11. Kế toán muốn lưu trữ được bảng lương của từng tháng theo nhu cầu. Hiện nay tất cả các bảng lương đều lưu theo 1 mẫu được thiết lập cuối cùng

12. Kế toán thuế muốn khi in mẫu 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn lấy được tên và địa chỉ của NCC theo thông tin nhập trên chứng từ mua hàng.

13. Kế toán muốn in biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải thu/phải trả bằng ngoại tệ nhằm mục đích gửi cho các đơn vị đối tác nước ngoài yêu cầu đối chiếu ngoại tệ

14. Khi in hóa đơn theo lô, kế toán muốn xác định được hóa đơn nào in kèm bảng kê để nhanh chóng xác định được hóa đơn cần in và dễ dàng sắp xếp bảng kê kẹp cùng hóa đơn

15. Khi in đơn mua hàng, kế toán muốn thể hiện được đơn mua hàng phục vụ cho công trình nào để Giám đốc dễ dàng xét duyệt đơn mua hàng

16. Khi in phiếu xuất kho, kế toán muốn hiển thị được thông tin nhóm VTHH để thủ kho nhanh chóng xác định được vị trí lô hàng cần xuất trong kho

17. Khi thực hiện nhập khẩu hóa đơn bán hàng vào phần mềm, kế toán mong muốn phần mềm cảnh báo trong trường hợp các chứng từ bán hàng khác nhau có cùng số hóa đơn để tránh trường hợp khi sửa chứng từ phần mềm báo lỗi.

18. Trên báo cáo đối chiếu chứng từ sổ sách, kế toán muốn không hiển thị chứng từ nhập xuất từ lệnh lắp ráp, tháo dỡ tại mục 9.2 – Nhập kho TP nhưng nhập nhầm sang loại phiếu nhập kho khác … để thể hiện đúng sai lệch

19. Kế toán muốn chương trình thiếp lập sẵn công thức một số chỉ tiêu trên thuyết minh báo cáo tài chính (TT200) để không mất công phải tự thiết lập

20. Trên danh sách chấm công, tổng hợp chấm công, bảng lương, hạch toán chi phí lương, kế toán muốn có tham số thời gian lấy dữ liệu để lọc dữ liệu trong thời gian chưa khóa sổ, tránh rối mắt.

21. Kế toán công nợ muốn xem nhanh được tổng hợp công nợ khách hàng: công nợ đầu kỳ, phát sinh tăng, giảm và số dư công nợ cuối kỳ mà không phải mất thời gian mở báo cáo

22. Kế toán trưởng muốn người dùng không được phép sửa chứng từ thì không được sửa bất cứ thông tin gì trên chứng từ đó để tránh làm thay đổi chứng từ đã được kiểm duyệt (hiện nay vẫn sửa được bằng cách sửa nhanh)

23. Khi tính giá xuất kho theo PP đích danh, kế toán mong muốn phần mềm lấy đúng theo đơn giá mua hàng trên chứng từ mua hàng trong trường hợp mua hàng theo đồng tiền hạch toán và không có phát sinh chi phí mua hàng

24. Khi ghi tăng CCDC, CP trả trước, tại bước chọn nguồn gốc hình thành, kế toán muốn chương trình hiển thị các chứng từ quyết toán tạm ứng đúng như nghiệp vụ thực tế phát sinh

25. Khi xem sổ chi tiết bán hàng theo nhân viên, kế toán muốn biết được nhân viên bán hàng có bán đúng theo giá quy định hay không để nhanh chóng xác định khoản chênh lệch mà nhân viên phải bù lại nếu bán thấp hơn quy định

26. Khi in phiếu xuất kho theo số lô, hạn sử dụng, kế toán mong muốn hiển thị thông tin nguồn gốc xuất xứ của VTHH để kho nhận hàng gửi bán phân biệt đúng các mặt hàng

27. Kế toán mong muốn hiển thị số nợ tối đa khi in Thông báo công nợ giúp giảm thiểu thời gian lập thông báo công nợ.

28. Kế toán mong muốn bổ sung thêm cột Đơn vị tính chính trong Báo cáo hàng tồn kho theo chứng từ nhập (PP nhập trước xuất trước) để có thể theo dõi hàng tồn kho chính xác.

29. Kế toán mong muốn khi lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn bán hàng thì các mặt hàng được sắp xếp theo thứ tự của hóa đơn bán hàng (hóa đơn nào lập trước thì xếp trước) và theo thứ tự các mặt hàng trên hóa đơn.

30. Kế toán tổng hợp mong muốn xem được tỷ lệ hoàn thành của các hợp đồng mua hàng (tỷ lệ hoàn thành = Giá trị đã thực hiện/Giá trị hợp đồng) tại bất kỳ thời điểm nào để phục vụ nhu cầu quản lý của doanh nghiệp

31. Khi in phiếu lương, kế toán muốn hiển thị được thông tin chức danh và mức lương đóng BH của từng nhân viên để nhân viên có thể kiểm tra đối chiếu lại với hợp đồng lao động