Khi lập chứng từ bán hàng có hàng khuyến mại, kế toán mong muốn phần mềm tự động xóa đơn giá bán của các hàng khuyến mại sau khi tích chọn để tránh nhầm lẫn và giảm thao tác nhập liệu

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Khi lập chứng từ bán hàng có hàng khuyến mại, kế toán mong muốn phần mềm tự động xóa đơn giá bán của các hàng khuyến mại sau khi tích chọn để tránh nhầm lẫn và giảm thao tác nhập liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, khi lập chứng từ bán hàng, hàng bán trả lại và chọn mặt hàng là hàng khuyến mại thì chương trình tự động xóa đơn giá của hàng khuyến mại để tránh nhầm lẫn và giảm thao tác nhập liệu.

Cách thực hiện

Chương trình thực hiện cho các loại chứng từ:

oBáo giá

oĐơn đặt hàng

oChứng từ bán hàng

oHóa đơn bán hàng

oTrả lại hàng bán

Ví dụ: với Chứng từ bán hàng

oVào Nghiệp vụ\Bán hàng\Chứng từ bán hàng: thêm mới 1 chứng từ bán hàng

108988_1

oNhập liệu chi tiết vào chứng từ

108988_2