R32

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R32

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R32 bao gồm:

1. Kế toán muốn xem tình hình thực hiện đơn đặt hàng theo cả đơn vị tính và đơn vị chuyển đổi để làm căn cứ mua thêm hàng

2. Kế toán mong muốn trường hợp nhân viên thực hiện quyết toán tạm ứng mà không có hóa đơn đi kèm thì không hiển thị lên danh sách các chứng từ không hợp lệ bảng kê mua vào

3. Kế toán trưởng muốn những kế toán nào không có quyền thực hiện Chi tiền mặt, tiền gửi thì không thực hiện được chức năng Trả tiền NCC

4. Trên sổ chi tiết bán hàng, kế toán muốn biết chi tiết từng mặt hàng đã bán trên từng chứng từ bán hàng thì số tiền nguyên tệ là bao nhiêu để phục vụ lập báo cáo cho hải quan

5. Khi in Báo giá, kế toán muốn hiển thị được các thông tin: Tên, SĐT, Email của người liên hệ bên mua hàng và nhân viên bán hàng để dễ dàng lấy được thông tin liên hệ khi cần

6. Kế toán muốn khi lập chứng từ bán hàng có thể tra cứu nhanh công nợ của khách hàng để xem khách hàng đó hiện còn nợ bao nhiêu để xem đã quá hạn mức nợ hay không còn nhắc khách hàng

7. Kế toán muốn có thể kiểm tra lại tỷ lệ phân bổ chi phí chung trên phần mềm tính toán đã đúng hay chưa, từ tỷ lệ này đã phân bổ cho từng đối tượng tập hợp chi phí đúng hay chưa để không phải tự kiểm tra lại ngoài excel

8. Kế toán muốn xem được tỷ giá, giá mua nguyên tệ của hàng hóa trên sổ chi tiết mua hàng để kiểm tra nhanh được các giao dịch mua hàng đã nhập liệu đúng chưa mà không cần phải mở từng chứng từ lên để kiểm tra

9. Kế toán muốn trên lệnh sản xuất, khi chọn thành phẩm thì tự động chọn đối tượng THCP tương ứng, đồng thời khi cất lệnh sản xuất phần mềm cảnh báo khi chọn sai đối tượng THCP để chọn lại cho đúng

10. Kế toán mong muốn phân quyền cho nhân viên kinh doanh không được xuất khẩu chứng từ bán hàng ra file excel để tránh xuất khẩu nhiều dữ liệu ra đối tượng bên ngoài, lộ thông tin giá bán

11. Kế toán muốn có thông tin số fax và số điện thoại khách hàng trên Thông báo công nợ để thuận tiện trong quá trình gửi Thông báo công nợ xác nhận nợ với khách hàng

12. Kế toán muốn in chứng từ kế toán trên chứng từ chuyển tiền nội bộ thể hiện được cả số tiền chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ bình quân tức thời để phản ánh được đầy đủ các bút toán hạch toán trên chứng từ

13. Kế toán muốn Thuyết minh báo cáo tài chính lấy số liệu đúng ở chỉ tiêu 4. Phải thu khác và chỉ tiêu 19. Phải trả khác theo TT200/2014/TT-BTC để không mất thời gian tự thiết lập công thức

14. Kế toán mong muốn khi lập tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT thì cho phép bù trừ Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh

15. Kế toán mong muốn khi không được phân quyền thì kế toán kho không thể sửa/xóa được định mức nguyên vật liệu trên danh mục VTHH và khi lập lệnh sản xuất để kiểm soát tốt hơn định mức NVL đã khai báo

16. Kế toán muốn khi tạo dữ liệu kế toán, phần mềm cảnh báo người dùng nhập thông tin mã số thuế để in báo cáo, chứng từ hiển thị được đầy đủ thông tin của doanh nghiệp

17. Trên báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng, kế toán muốn biết nhân viên thực hiện để thống kê nhân viên đó đã thực hiện được bao nhiêu hợp đồng, lãi lỗ của các hợp đồng đó, nhằm mục đích đánh giá lương, thưởng cuối tháng

18. Khi lập chứng từ bán hàng có hàng khuyến mại, kế toán mong muốn phần mềm tự động xóa đơn giá bán của các hàng khuyến mại sau khi tích chọn để tránh nhầm lẫn và giảm thao tác nhập liệu

19. Kế toán muốn xem báo cáo Đối chiếu chứng từ công nợ phải thu và chứng từ thanh toán thể hiện cả số tiền nguyên tệ, số tiền quy đổi, và các thông tin về số tờ khai, ngày tờ khai hải quan để phục vụ làm báo cáo hoàn thuế

20. Kế toán muốn nhập được thông tin kho khi bộ phận thu mua lập đơn mua hàng để khi kế toán lập chứng từ mua hàng từ đơn đặt hàng không phải chọn kho để giảm thời gian nhập liệu và tránh nhầm lẫn

21. Khách hàng mong muốn khi bắn mã vạch trên thẻ khách hàng ở combo đối tượng sẽ hiện ra đúng thông tin khách hàng đã khai báo trong danh mục để giảm thiểu thời gian nhập liệu trên chứng từ

22. Kế toán muốn hiển thị thông tin của người đại diện (tên, chức vụ) của bên đối tác trên mẫu Biên bản đối chiếu xác nhận công nợ phải thu, phải trả để thực hiện xác nhận công nợ hàng tháng.

23. Khi xuất khẩu Sổ chi tiết vật liệu dụng cụ hàng hóa, kế toán muốn các VTHH không có số dư đầu kỳ vẫn hiển thị số dư đầu kỳ bằng 0 để phục vụ việc thiết lập công thức tìm kiếm ngoài excel

24. Kế toán muốn in được bút toán chênh lệch tỷ giá xuất quỹ khi hạch toán chuyển tiền nội bộ ngoại tệ trên Giấy báo Nợ

25. Trên tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên, kế toán muốn khi thu tiền/trả lại/giảm giá trực tiếp cho chứng từ bán hàng, hoặc đối trừ chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ sẽ lấy theo nhân viên của chứng từ công nợ

26. Kế toán mong muốn theo dõi tiến độ sản xuất của các lệnh sản xuất theo đơn đặt hàng để quản lý và xem xét tiến độ hoàn thành của từng đơn đặt hàng