Kế toán mong muốn trường hợp nhân viên thực hiện quyết toán tạm ứng mà không có hóa đơn đi kèm thì không hiển thị lên danh sách các chứng từ không hợp lệ bảng kê mua vào

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R32 >

Kế toán mong muốn trường hợp nhân viên thực hiện quyết toán tạm ứng mà không có hóa đơn đi kèm thì không hiển thị lên danh sách các chứng từ không hợp lệ bảng kê mua vào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R32, trên MISA SME.NET 2015, trong trường hợp nhân viên thực hiện quyết toán tạm ứng mà không có hóa đơn thì chương trình sẽ không hiển thị lên danh sách các chứng từ không hợp lệ ở bảng kê mua vào, tránh rối mắt và nhầm lẫn.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ quyết toán tạm ứng

113150_3

Khi lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ

113150_2

Tương tự với Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)