Bổ sung công cụ cho phép người sử dụng có thể thêm hoặc bớt số liên trên mẫu hóa đơn/chứng từ

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R34 >

Bổ sung công cụ cho phép người sử dụng có thể thêm hoặc bớt số liên trên mẫu hóa đơn/chứng từ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R34, trên MISA SME.NET 2015, chương trình bổ sung công cụ cho phép người dùng có thể tự thêm hoặc bớt số liên trên mẫu hóa đơn/chứng từ.

Cách thực hiện

Chương trình bổ sung công cụ thêm, bớt liên cho các mẫu hóa đơn/chứng từ sau:

o02-VT: Phiếu xuất kho

o02-VT: Phiếu xuất kho (A5)

o01-VT: Phiếu nhập kho

o01-VT: Phiếu nhập kho (A5)

o01-TT Phiếu thu

o01-TT phiếu thu Mẫu A5

o01-TT phiếu thu Mẫu 2 liên

o02-TT Phiếu chi

o02-TT phiếu chi (Mẫu A5)

o02-TT phiếu chi (Mẫu 2 liên)

oHóa đơn bán hàng (Nhiều thuế suất, nhiều tỷ lệ CK)

oHóa đơn GTGT tự in 3 liên

oHóa đơn GTGT tự in 3 liên A5

oHóa đơn GTGT tự in song ngữ

oPhiếu giao hàng (Kiêm bảo hành)

oHóa đơn bán hàng (Mẫu tự in - 3 liên)

Ví dụ: với mẫu 02-VT: Phiếu xuất kho

oIn phiếu xuất kho

116531_1

oTrên giao diện Tùy chỉnh

116531_2

oPhiếu xuất kho in ra sau khi đã thêm liên

116531_3

116531_4

NOTE_iconnote   Lưu ý:

Với các mẫu Hóa đơn GTGT tự in 3 liên, Hóa đơn GTGT tự in 3 liên A5, Hóa đơn bán hàng (Mẫu tự in - 3 liên) thì giao diện tùy chỉnh sẽ như sau:

116531_5

Với loại Hóa đơn GTGT tự in song ngữ khi thêm liên chứng từ cần lưu ý phần mục đích để có thể in được kiểu chữ nghiêng hoặc đậm

116531_6

Nếu muốn in được kiểu chữ nghiêng thì nhập phần mục đích như sau: <i>nội dung muốn in nghiêng</i>

Ví dụ: Muốn phần mục đích in ra "Liên (Copy) 1: Lưu (Save)" thì nhập phần mục đích như sau:

Liên <i>(Copy)</i> 1: Lưu <i>(Save)</i>

Nếu muốn in được kiểu chữ đậm thì nhập phần mục đích như sau: <b>nội dung muốn in đậm</b>

Ví dụ: Muốn phần mục đích in ra "Liên (Copy) 1: Lưu (Save)" thì nhập phần mục đích như sau:

Liên <b>(Copy)</b> 1: Lưu <b>(Save)</b>

Nếu muốn in được kiểu chữ vừa nghiêng và đậm thì nhập phần mục đích như sau: <i><b>nội dung muốn in nghiêng, đậm</b></i>

Ví dụ: Muốn phần mục đích in ra "Liên (Copy) 1: Lưu (Save)" thì nhập phần mục đích như sau:

Liên <i><b>(Copy)</b></i> 1: Lưu <i><b>(Save)</b></i>