Trên lệnh sản xuất kế toán muốn nhập được diễn giải để ghi chú thành phẩm sản xuất, sản xuất cho lô hàng nào nhằm mục đích tra cứu trên danh sách và in ra lệnh sản xuất để căn cứ vào đó thủ kho xuất kho đúng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 >

Trên lệnh sản xuất kế toán muốn nhập được diễn giải để ghi chú thành phẩm sản xuất, sản xuất cho lô hàng nào nhằm mục đích tra cứu trên danh sách và in ra lệnh sản xuất để căn cứ vào đó thủ kho xuất kho đúng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, khi nhập lệnh sản xuất cho phép nhập được diễn giải của lệnh sản xuất để ghi chú thêm các thông tin như thành phẩm gì, cho lô hàng nào..., giúp kế toán dễ dàng tra cứu lệnh sản xuất khi thực hiện lập phiếu xuất và in lệnh sản xuất cho thủ kho lập phiếu xuất hàng cho sản xuất.

Cách thực hiện

Vào Nghiệp vụ\Kho\Lệnh sản xuất

74216_1

In Lệnh sản xuất (bổ sung cho cả 3 mẫu Lệnh sản xuất):

74216_2

Danh sách lệnh sản xuất

74216_3

Trên chứng từ nhập kho, xuất kho sản xuất:

74216_4

Khi nhập khẩu Lệnh sản xuất bằng excel, tệp mẫu bổ sung thêm phần diễn giải

74216_5