Khi xem nhanh công nợ ở phân hệ bán hàng, kế toán muốn nhìn ngay được các thông tin về số điện thoại, email, thông tin liên hệ của KH để nhanh chóng gọi điện hoặc email nhắc nợ cho KH

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Khi xem nhanh công nợ ở phân hệ bán hàng, kế toán muốn nhìn ngay được các thông tin về số điện thoại, email, thông tin liên hệ của KH để nhanh chóng gọi điện hoặc email nhắc nợ cho KH

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi xem nhanh công nợ phải thu ở tab công nợ phân hệ bán hàng, kế toán xem được luôn thông tin liên hệ, số điện thoại để gọi điện hoặc email nhắc nợ, đòi nợ KH mà không phải mất công vào danh mục Khách hàng để lấy thông tin.

Cách thao tác

Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Công nợ, chương trình hiển thị:

R24.05