R24

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R24

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R24 bao gồm:

1. Kế toán muốn in mẫu Nhật ký - sổ cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật ký sổ cái)

2. Kế toán muốn nhập khẩu được lệnh sản xuất từ Excel để nhập khẩu hàng loạt vì KH có rất nhiều thành phẩm và có định mức cho từng thành phẩm

3. Kế toán muốn in Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (dùng cho hình thức chứng từ ghi sổ)

4. Kế toán muốn khởi tạo mẫu hóa đơn dựa trên mẫu hóa đơn được lấy từ SME2012 lên

5. Kế toán muốn xem được Tổng hợp lương nhân viên trên phần mềm, phục vụ mục đích quyết toán thuế TNCN cuối năm

6. Kế toán mua hàng muốn hệ thống lưu lại tiêu thức phân bổ chi phí mua hàng cho lần phân bổ tiếp theo để không phải chọn lại

7. Khi xem nhanh công nợ ở phân hệ bán hàng, kế toán muốn nhìn ngay được các thông tin về số điện thoại, email, thông tin liên hệ của KH để nhanh chóng gọi điện hoặc email nhắc nợ cho KH

8. Kế toán muốn tự chọn các công trình/hạng mục công trình được nghiệm thu trong kỳ để không mất thời gian xóa các công trình/hạng mục công trình chưa nghiệm thu trong kỳ

9. Kế toán muốn lập lệnh sản xuất căn cứ vào đơn đặt hàng thì chương trình lấy được cả thông tin mở rộng và mã thống kê của thành phẩm sang lệnh sản xuất để KH in lệnh sản xuất đưa xuống bộ phận sản xuất.

10. Khách hàng mong muốn in được mẫu lệnh sản xuất để mang xuống bộ phận sản xuất để sản xuất theo đơn hàng của Khách hàng

11. Kế toán muốn hiển thị thông tin công nợ cũ và công nợ cuối ngày lên mẫu Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách) để gửi cho KH vừa làm căn cứ giao hàng và thông báo nợ cho khách

12. Kế toán muốn lấy được thông tin trường số điện thoại nhân viên bán hàng trên mẫu phiếu xuất kho bán hàng (mẫu A5), để khách hàng có căn cứ liên hệ với nhân viên bán hàng

13. Kế toán muốn khi bán hàng cho đối tượng khác với đối tượng trên Đơn hàng có thể chọn được thống kê theo Đơn hàng đó để lên được số liệu trên Báo cáo tình hình thực hiện đơn hàng, BC lãi lỗ theo đơn hàng

14. Thông báo công nợ: kế toán muốn hiển thị chi tiết cả hóa đơn công nợ và chứng từ thanh toán để dễ dàng đối chiếu với khách hàng về số phải thu và số đã thu.

15. Kế toán muốn khi in S36-DN sổ chi tiết chi phí sản xuất, kinh doanh cho phép chọn " hiển thị số chứng từ" hoặc" hiển thị số hóa đơn" để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị (Giống MISA SME.NET 2012)

16. Kế toán bán hàng muốn thời hạn bảo hành trên phiếu giao hàng kiêm bảo hành đưa cho khách hàng có thể sửa được theo như ý muốn (thời hạn bảo hành này có thể khác thời hạn bảo hành của hàng đã khai báo trong danh mục)

17. Kế toán muốn dùng UNC tiền vay để trả tiền cho nhà cung cấp có nhiều TK ngân hàng

18. Kế toán muốn khi lấy lại dữ liệu cho các báo cáo tài chính thì vẫn giữ nguyên được các thông tin NSD đã nhập tay trên báo cáo trước đó để kế toán không phải nhập lại

19. Kế toán muốn biết được hiện nay trình dược viên đã nhận bao nhiêu thuốc, đã bán bao nhiêu thuốc và tồn bao nhiêu thuốc (SL- và giá trị thuốc theo giá bán) để xem xét có cho trình dược viên đó nhận thêm thuốc để bán nữa hay không

20. Kế toán muốn biết được mỗi khoản chi phí trả trước đã phân bổ hết bao nhiêu, giá trị còn lại là bao nhiêu theo từng kỳ xem báo cáo, để đối chiếu các sổ sách liên quan (như sổ cái TK 242)

21. Kế toán muốn hàng hoá trên bảng kê HHDV (khi lập hoá đơn từ nhiều chứng từ bán hàng) được sắp xếp thứ tự đúng như trên từng chứng từ bán hàng

22. Kế toán muốn khi in sổ tài sản cố định của đơn vị nào thì báo cáo phải lấy TSCĐ trong kỳ báo cáo của đơn vị sử dụng đó

23. Kế toán mong muốn thể hiện được tổng nguyên giá tương ứng với các loại TSCĐ trong Sổ tài sản Cố định để nhìn thấy nhanh chỉ tiêu tổng hợp, phục vụ ký duyệt và lưu sổ sách chứng từ

24. Kế toán muốn có thể lọc nhanh khách hàng từ danh sách khách hàng trong 1 đợt thu nợ để có thể cập nhật được tình hình thu nợ cho khách hàng thuận tiện

25. Kế toán muốn khi phân bổ chi phí mua hàng hệ thống không cho phép chọn được các chứng từ mua hàng đã khoá sổ kế toán tránh trường hợp chọn nhầm chứng từ đã khoá sổ để phân bổ làm sai số liệu báo cáo đã lập

26. Kế toán muốn in báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả có thông tin luỹ kế phát sinh nợ/có để biết được luỹ kế từ đầu năm đến thời điểm xem báo cáo đơn vị đang phát sinh nợ bao nhiêu và đã thanh toán bao nhiêu

27. Kế toán bán hàng muốn khi chọn thêm phiếu xuất kho vào chứng từ bán hàng lập từ phiếu xuất khác, đã cất trước đó, thì phần mềm không cập nhật lại đơn giá bán của các mặt hàng để không mất thời gian nhập lại

28. Kế toán muốn chương trình ngầm định diễn giải của chứng từ mua hàng theo nguyên tắc " Mua hàng của … theo hóa đơn số ... " để kế toán không mất công phải gõ tay

29. Kế toán muốn khi chọn hoá đơn trên giao diện chọn hoá đơn để in theo lô thì có thể phân biệt được hoá đơn đã được in và hoá đơn chưa được in để chọn nhanh được hoá đơn chưa in và không chọn nhầm hoá đơn đã in

30. Kế toán trên báo cáo Thống kê số lượng tồn kho và số lượng đặt hàng chưa giao có thêm cột số lượng đặt mua chưa nhận để biết được chênh lệch còn phải đặt mua thêm

31. Khi lâp chứng từ mua hàng, tại giao diện chọn chứng từ chi phí để phân bổ, kế toán muốn lọc được theo số hóa đơn, ngày hóa đơn của chứng từ chi phí để dễ dàng tìm kiếm

32. Khi lập lệnh sản xuất từ đơn đặt hàng, kế toán muốn lập được lệnh sản xuất từ nhiều đơn hàng của các khách hàng khác nhau để nhập liệu nhanh hơn

33. Trên tổng hợp lãi lỗ theo công trình: kế toán muốn phản ánh Doanh thu đã giảm, doanh thu khác riêng biệt để biết được doanh thu chính và doanh thu khác là bao nhiêu

34. Kế toán muốn xem được tên tài khoản trên sổ chi tiết tài khoản, để tiện cho việc kiểm tra đối chiếu

35. Kế toán muốn nhập được giá trị vào chỉ tiêu Phải thu khác và Phải chi khác của cột Kỳ trước trên báo cáo B02-DN khi lập BCTC để đỡ tốn thời gian hỏi tư vấn và thao tác