Kế toán bán hàng muốn thời hạn bảo hành trên phiếu giao hàng kiêm bảo hành đưa cho khách hàng có thể sửa được theo như ý muốn

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R24 >

Kế toán bán hàng muốn thời hạn bảo hành trên phiếu giao hàng kiêm bảo hành đưa cho khách hàng có thể sửa được theo như ý muốn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R24, trên MISA SME.NET 2015, khi bán hàng, kế toán có thể sửa được thời hạn bảo hành cho từng mặt hàng để thuận tiện cho việc in ấn Phiếu giao hàng kiêm bảo hành, để giao cho khách hàng.

Cách thao tác

Lập chứng từ bán hàng cho khách hàng như sau:

R24.27

Sau đó, NSD tự nhập tay tại cột <<Thời hạn BH>> để in lên Phiếu giao hàng kiêm bảo hành:

R24.28