Kế toán muốn lập CT bán hàng có chọn mã qui cách trường hợp có dùng máy bắn mã vạch thì chỉ cần dùng máy bắn mã vạch nhận diện mã, hệ thống tự lọc ra mã qui cách để điền nhanh vào CTBH

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán muốn lập CT bán hàng có chọn mã qui cách trường hợp có dùng máy bắn mã vạch thì chỉ cần dùng máy bắn mã vạch nhận diện mã, hệ thống tự lọc ra mã qui cách để điền nhanh vào CTBH

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Từ  thực tế công việc và nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán mong muốn khi dùng máy bắn mã vạch nhận diện mã, hệ thống sẽ lọc ra mã quy cách tương ứng để điền nhanh vào chứng từ bán hàng.

Kể từ R23, trên MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng được nhu cầu trên bằng giải pháp sau: Trên giao diện chọn mã quy cách, khi tích chuột vào ô lọc mã quy cách thì chương trình sẽ tự động chọn toàn bộ thông tin, để kế toán có thể dùng máy bắn mã vạch bắn mã của mặt hàng tiếp theo luôn (đè lên giá trị vừa nhập).

 

Cách thao tác

Vào phân hệ Kho mục Nhập, xuất kho thêm mới chứng từ xuất kho, trên chứng từ chọn F6 chương trình sẽ hiển thị như sau:

R23.33

Trên giao diện Chọn mã quy cách thực hiện lọc tại cột quy cách, sau đó đưa chuột sang vị trí khác, tiếp đó lại quay trở lại ô lọc thì toàn bộ thông tin ở ô lọc sẽ được chọn