Kế toán muốn xem được số chứng từ cũ và số chứng từ mới sau khi đánh lại số chứng từ để kiểm tra và tìm lại chứng từ gốc cho thuận tiện

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 >

Kế toán muốn xem được số chứng từ cũ và số chứng từ mới sau khi đánh lại số chứng từ để kiểm tra và tìm lại chứng từ gốc cho thuận tiện

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Đơn vị có 2 kế toán cùng thực hiện 1 phần hành nên thường ngày khi đánh số cho chứng từ mới thì số chứng từ có thể không theo đúng trình tự thời gian, cuối tháng kế toán đánh lại số chứng từ để sắp xếp lại chứng từ theo đúng trình tự thời gian, lưu chứng từ và in sổ sách báo cáo và đánh số chứng từ vào chứng từ thực tế. Tuy nhiên có trường hợp kế toán đánh lại số chứng từ nhưng không báo số chứng từ đã thay đổi cho kế toán khác. Nên khi kế toán khác tìm số chứng từ trên hệ thống thì không tìm thấy chứng từ gọi đến tổng đài nhờ misa tìm chứng từ bị mất. Do vậy kế toán muốn xem được số chứng từ cũ và số chứng từ mới sau khi đánh lại số chứng từ để kiểm tra lại và tìm kiếm chứng từ đánh lại số cho dễ dàng.

Kể từ R23, MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng được như cầu trên bằng giải pháp sau: Trên tất cả các chứng từ của chương trình bổ sung thêm chức năng Xem lại nhật ký truy cập tại mục Tiện ích của chứng từ. Thực hiện làm trên các chứng từ sau:

1.Phiếu chi, phiếu chi trả tiền nhà cung cấp, phiếu chi nộp thuế, phiếu chi nộp bảo hiểm, phiếu chi trả lương

2.Phiếu thu, phiếu thu tiền mặt khách hàng, phiếu thu tiền mặt khách hàng hàng loạt

3.Thu tiền gửi, thu tiền gửi từ khách hàng, thu tiền gửi từ khách hàng hàng loạt

4.Chi tiền gửi, Trả tiền nhà cung cấp bằng Ủy nhiệm chi/Séc chuyển khoản/Séc tiền mặt, Chi tiền gửi nộp thuế, nộp bảo hiểm bằng UNC, Trả lương bằng UNC

5.Chuyển tiền nội bộ

6.Đơn mua hàng

7.Chứng từ mua hàng hóa

8.Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn

9.Chứng từ mua dịch vụ

10.Trả lại hàng mua

11.Giảm giá hàng mua

12.Nhận hóa đơn mua hàng hóa

13.Báo giá

14.Đơn đặt hàng

15.Chứng từ bán hàng

16.Hóa đơn

17.Giảm giá hàng bán

18.Trả lại hàng bán

19.Nhập kho

20.Xuất kho

21.Chuyển kho

22.Lệnh sản xuất

23.Lệnh lắp ráp, tháo dỡ

24.Ghi giảm TSCĐ

25.Bảng lương cố định, bảng lương thời gian (theo buổi, theo giờ), bảng lương tạm ứng

26.Hạch toán chi phí lương

27.Điều chỉnh thuế GTGT

28.Kết chuyển chi phí

29.Nghiệm thu công trình/đơn hàng/hợp đồng

30.Chứng từ nghiệp vụ khác

31.Chứng từ quyết toán tạm ứng

32.Kết chuyển lãi lỗ

Cách thao tác

Giả sử cuối tháng 8/2015, kế toán thực hiện đánh lại số chứng từ phiếu chi trong tháng 8, để đánh lại số chứng từ vào mục Tiện ích chọn Đánh lại số chứng từ

R23.34

Nhấn Cất để cập nhật Số chứng từ mới thay thế cho các chứng từ cũ.

Sau khi nhấn Cất xong, vào phân hệ Quỹ chọn danh sách Thu, chi tiền, chọn chứng từ chi tiền bất kỳ thuộc tháng 8 như sau:

R23.72

NOTE_iconnote Lưu ý:

1. Các thao tác thay đổi trên phần mềm bắt đầu từ phiên bản MISA SME.NET 2015 R21 thì sẽ hiển thị được trên Nhật ký truy cập và cho phép kiểm tra lại được thông tin