Kế toán muổn hiển thị được thông tin CMND của nhà cung cấp là cá nhân trên phiếu nhập kho làm căn cứ chứng thực cá nhân đó tồn tại

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R21.27 >

Kế toán muổn hiển thị được thông tin CMND của nhà cung cấp là cá nhân trên phiếu nhập kho làm căn cứ chứng thực cá nhân đó tồn tại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Đơn vị xuất khẩu trái cây, đơn vị mua hàng từ những người dân tự trồng và cung cấp nên không có hóa đơn, bắt buộc phải làm hợp đồng dựa trên Chứng minh nhân dân của nông dân. Khi mua hàng nhập kho, trên phiếu nhập kho thuế yêu cầu thể hiện số Chứng minh nhân dân để chứng thực người bán hàng là có thật thay vì việc phải chụp bản sao CMND đính kèm. Kể từ phiên bản R21.27, trên phần mềm MISA SME.NET 2015 sẽ đáp ứng mong muốn trên bằng giải pháp sau:

Khi sửa mẫu các chứng từ sau sẽ cho phép lấy lên được trường CMND

1.01-VT: Phiếu nhập kho

2.01-VT: Phiếu nhập kho (Mẫu A5 - dành cho giấy cuộn)

3.01-VT: Phiếu nhập kho (Mẫu A5)

4.Phiếu nhập kho (Chi tiết theo kho)

5.Phiếu nhập kho (Mã quy cách)

6.Phiếu nhập kho (Số lô, hạn dùng)

NOTE_iconnote Khi in các chứng từ trên thông tin số CMND sẽ lấy trong danh mục tương ứng với đối tượng trên chứng từ