Kế toán mong muốn xem được phát sinh thu/chi tiền theo từng công trình và muốn xem được chi tiết ai là người nhận người nộp tiền

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R34 >

Kế toán mong muốn xem được phát sinh thu/chi tiền theo từng công trình và muốn xem được chi tiết ai là người nhận người nộp tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Kể từ R34, trên MISA SME.NET 2015, chương trình cho phép xem được phát sinh thu/chi tiền theo từng công trình và muốn xem được chi tiết ai là người nhận người nộp tiền để dễ dàng kiểm tra được các giao dịch thu/chi tiền mà không phải mở chi tiết từng phiếu lên để kiểm tra.

Cách thực hiện

Chương trình sẽ bổ sung thêm 2 cột nội dung Mã công trìnhTên công trình trên các báo cáo:

oSổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

oSổ tiền gửi ngân hàng

Ví dụ: với Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

oVào Báo cáo\Quỹ\Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

88682_1

oTrên giao diện Sửa mẫu

88682_2

oMẫu báo cáo sau khi sửa

88682_3