Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Thực hiện tra cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng MISA SME.NET 2017 theo hướng dẫn sau:

1. Tra cứu hướng dẫn nghiệp vụ

Cách 1: Tra cứu trên cây mục lục của help MISA SME.NET 2017

  • Trên cột Contents, chọn mục Hướng dẫn nghiệp vụ.
  • Nhấn đúp chuột vào mảng nghiệp vụ, sau đó nhấn chuột vào nghiệp vụ chi tiết cần tra cứu.

Cách 2: Tra cứu bằng từ khóa

  • Tại mục Search, gõ từ khóa muốn tra cứu.
  • Nhấn biểu tượng , chương trình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm.

2. Tra cứu hướng dẫn chức năng

Trên màn hình danh sách, chứng từ hoặc chức năng, nhấn phím F1 hoặc chức năng Giúp.Xem thêm