Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Để xem được tài liệu hướng dẫn sử dụng của phần mềm MISA SME.NET 2017, người dùng thực hiện theo 1 trong 3 cách sau:

  • Cách 1: Vào website http://www.misa.com.vn, chọn nhóm Sản phẩm doanh nghiệp, tìm đến sản phẩm MISA SME.NET 2017 và xem tài liệu trong phần chi tiết của sản phẩm.
  • Cách 2: Đăng nhập vào phần mềm MISA SME.NET 2017. Sau đó vào menu Nội dung trợ giúp (online).

  •  Cách 3: Đang ở màn hình giao diện liên quan đến nghiệp vụ cần xem trên phần mềm nhấn phím F1 hoặc nhấn vào nút Giúp ngay trên màn hình đó


Xem thêm