Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017 gồm những mục sau:


 

STT

Mục lục nội dung

Mô tả tài liệu

Mục đích

1

Giới thiệu tổng quan MISA SME.NET 2017

Đây là nội dung giới thiệu tổng quan cho khách hàng biết về MISA SME.NET 2017 là phần mềm gì? Ai dùng? Giúp giải quyết các nghiệp vụ gì?

Cung cấp thông tin tổng quan về sản phẩm để giới thiệu cho khách hàng.

2

Hướng dẫn cách khai thác tài liệu HDSD

Hướng dẫn khách hàng làm thế nào để xem được tài liệu HDSD, bố cục của tài liệu, cách tra cứu nghiệp vụ hoặc vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm và cách xem phim hướng dẫn sử dụng.

Giúp khách hàng tra cứu, xem được thông tin hướng dẫn sử dụng phần mềm một cách dễ dàng và nhanh chóng.

3

Hướng dẫn cài đặt và tạo mới dữ liệu

Hướng dẫn khách hàng từng bước để cài đặt và tạo mới dữ liệu.

Giúp khách hàng cài đặt được phần mềm và tạo mới dữ liệu.

4

Các bước bắt đầu sử dụng MISA SME.NET 2017

Hướng dẫn khách hàng mới bắt đầu sử dụng phần mềm khai báo các thông tin ban đầu như danh mục, số dư.

Giúp khách hàng mới dễ dàng biết được cần phải chuẩn bị các dữ liệu gì, bằng cách nào, nhập khẩu vào phần mềm như thế nào.

5

Hướng dẫn nghiệp vụ

Hướng dẫn các nghiệp vụ như: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Kho, CCDC, TSCĐ, Tiền lương, Thuế, Giá thành, Tổng hợp, Ngân sách.

Giúp khách hàng biết cách nhập các chứng từ phát sinh và thực hiện từng nghiệp vụ chi tiết trên phần mềm.

6

Hướng dẫn sử dụng chức năng

Hướng dẫn từng màn hình chức năng, tiện ích trên trên phần mềm MISA SME.NET 2017.

Giúp khách hàng tra cứu để hiểu một màn hình, chức năng nào có trên phần mềm là gì, cách thức sử dụng như thế nào.

7

Câu hỏi thường gặp

Mô tả một số các tình huống khách hàng hay gặp phải trong quá trình sử dụng sản phẩm, nguyên nhân và cách khắc phục.

Giúp khách hàng tra cứu các tình huống đang gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng sản phẩm để biết cách chủ động khắc phục, không cần phải liên hệ với MISA hỗ trợ.

8

Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2017

Hướng dẫn khách hàng cách chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2017.

Giúp khách hàng khi nâng cấp từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2017 biết cách chuyển đổi dữ liệu lên.

9

Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2017

Hướng dẫn khách hàng cách chuyển đổi dữ liệu từ từ phần mềm MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2017.

Giúp khách hàng khi nâng cấp từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2017 biết cách chuyển đổi dữ liệu lên.

10

Tra cứu báo cáo MISA SME.NET 2012 trên MISA SME.NET 2017

Hướng dẫn khách hàng cách thiết lập các báo cáo trên MISA SME.NET 2017 giống các báo cáo đã có trên MISA SME.NET 2012.

Giúp khách hàng biết được báo cáo nào trên MISA SME.NET 2012 có thể thiết lập được trên MISA SME.NET 2017, và thiết lập như thế nào.

11

So sánh tính năng giữa MISA SME.NET 2017 và MISA SME.NET 2015

Mô tả những điểm khác biệt trên MISA SME.NET 2017 so với MISA SME.NET 2015.

Giúp khách hàng biết được từng nghiệp vụ trên MISA SME.NET 2017 có gì khác so với MISA SME.NET 2015

12

So sánh tính năng giữa MISA SME.NET 2017 và MISA SME.NET 2012

Mô tả những điểm khác biệt trên MISA SME.NET 2017 so với MISA SME.NET 2012.

Giúp khách hàng biết được từng nghiệp vụ trên MISA SME.NET 2017 có gì khác so với MISA SME.NET 2012

13

Một số điểm khác biệt giữa TT133 và QĐ48

Mô tả những điểm khác biệt giữa Thông tư 133 và Quyết định 48

Giúp khách hàng biết được các nghiệp vụ thay đổi giữa Thông tư 133 và Quyết định 48

14

Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm

Hướng dẫn cách kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu kế toán và cách lập BCTC cuối năm.

Giúp khách hàng biết cách phát hiện và điều chỉnh kịp thời các sai sót trước khi lập BCTC cuối năm. Đồng thời biết cách lập và nộp BCTC cho cơ quan thuế.

15

Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ thông tư 200 sang dữ liệu thông tư 133 và ngược lại

Hướng dẫn các bước thực hiện để chuyển đổi dữ liệu kế toán đã làm theo thông tư 200 sang chế độ kế toán theo thông tư 133 và ngược lại.

Giúp khách hàng khi thay đổi chế độ kế toán áp dụng, biết cách chuyển đổi dữ liệu kế toán đang thực hiện sang theo chế độ kế toán mới.

16

Các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ

Giới thiệu các kênh hỗ trợ và thông tin liên hệ với MISA khi khách hàng gặp vướng mắc.

Giúp khách hàng có thông tin để liên hệ hỗ trợ khi sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017

17

Tài liệu tham khảo khác

Đưa ví dụ giả định trên một công ty với các nghiệp vụ hạch toán kế toán liên quan.

Giúp khách hàng nắm được cách nhập liệu hoàn chỉnh về các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm MISA SME.NET 2017.

18

Lịch sử phát triển sản phẩm

Giới thiệu các tính năng mới, cùng các mốc phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017

Giúp khách hàng nắm được phiên bản mới nhất là phiên bản nào, và phiên bản mới có gì mới.

 Xem thêm