Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 15. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm

15. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm


Định kỳ hàng tháng, quý, hoặc cuối năm trước khi lập báo cáo tài chính kế toán cần kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách để đảm bảo số liệu kế toán đúng đắn.

Trên cơ sở đó MISA SME.NET 2017 đã xây dựng Tính năng kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách nhằm giúp kế toán phát hiện ra các dấu hiệu sai sót có thể xảy ra trong công tác hạch toán chứng từ; đối chiếu các sổ sách, báo cáo có liên quan để phát hiện chênh lệch (nếu có)

Cách thực hiện:

 • Vào menu Tiện ích\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:
 
 • NSD có thể chọn tất cả các nội dung cần kiểm tra mà phần mềm hỗ trợ hoặc chỉ chọn một số nội dung cần thiết.
 • Trên giao diện “Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách” di chuột đến dấu ? ở cuối mỗi mục chọn nội dung kiểm tra để xem nội dung kiểm tra chi tiết của từng mục.
 • Chọn khoảng thời gian cần kiểm tra: Để lập báo cáo tài chính năm thì NSD nên chọn kiểm tra cả năm
 • Chọn chi nhánh cần kiểm tra
 • Sau khi thiết lập các thông tin trên giao diện, nhấn <<Thực hiện>>.
 • Chương trình sẽ kiểm tra các nội dung trong khoảng thời gian đã chọn nói trên để tìm ra những sai lệch (nếu có); Sau khi kiểm tra xong sẽ hiển thị báo cáo kết quả sai lệch đã phát hiện được:

   

   

 • NSD kiểm tra lại những sai lệch đã được phát hiện theo báo cáo, tìm hiểu nguyên nhân để điều chỉnh kịp thời.

Hướng dẫn cách khắc phục các sai sót đã phát hiện theo từng nội dung kiểm tra:

 1. Kiểm tra trạng thái ghi sổ chứng từ
 2. Kiểm tra tiền mặt, tiền gửi
 3. Kiểm tra kho, mua hàng
 4. Kiểm tra công nợ
 5. Kiểm tra tài sản cố định
 6. Kiểm tra công cụ dụng cụ, chi phí trả trước
 7. Kiểm tra thuế
 8. Kiểm tra kho, bán hàng
 9. Kiểm tra giá thành
 10. Kiểm tra kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ
 11. Kiểm tra báo cáo tài chính
Ngoài những vấn đề được kiểm tra qua tính năng Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách thì kế toán lưu ý kiểm tra thêm vấn đề sau:

12. Tính lương, đảm bảo số liệu về tiền lương đúng

Sau khi kiểm tra xong chứng từ, sổ sách, kế toán thực hiện:

13. Lập BCTC

14. Xuất khẩu BCTC

15. Nộp BCTC cho cơ quan thuếXem thêm