Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 9. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2017

9. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2017Phần mềm hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2017 cho 02 trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo QĐ48:
  • Doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo TT200:


Xem thêm