Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Hướng dẫn đặt mua phần mềm MISA SME.NET 2017

4. Hướng dẫn đặt mua phần mềm MISA SME.NET 2017


1. Nội dung

Cho phép khách hàng thực hiện mua mới và gia hạn phần mềm MISA SME.NET 2017 ngay trên phần mềm mà không cần phải liên hệ nhân viên MISA, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và nhanh chóng được bàn giao sản phẩm.
Lưu ý: Từ phiên bản R37 trở đi khách hàng mới thực hiện được chức năng này, với các phiên bản R36 trở xuống thì khách hàng cần nâng cấp phần mềm lên phiên bản R37 trở đi. Xem hướng dẫn nâng cấp phiên bản tại đây.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Lưu ý: Để thực hiện được các chức năng này, máy tính cần có kết nối Internet.

Mua mới phần mềm MISA SME.NET 2017

Gia hạn phần mềm MISA SME.NET 2017


Xem thêm