Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 10. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2017

10. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2017


 

Phần mềm hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2017 cho 02 trường hợp sau:

  • Doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo QĐ48:
  • Doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo QĐ15:


Xem thêm