Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Phần mềm MISA SME.NET 2017 đáp ứng tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có số lượng chứng từ phát sinh < 5.000 chứng từ/tháng (bình quân 1 chứng từ có 5 dòng chi tiết) và dữ liệu kế toán dưới 10GB. Để sử dụng tốt phần mềm MISA SME.NET 2017, đơn vị cần tham khảo cấu hình máy tính dưới đây:

Tiêu chí

Máy trạm để kế toán nhập chứng từ

Máy chủ chứa dữ liệu kế toán

Dưới 1.000 chứng từ/tháng

Số lượng kế toán < 3

Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i3 trở lên 
 • RAM 2GB

Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i3 trở lên
 • RAM >=2 GB
 • Win 7 (64bit) trở lên

Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i3
 • RAM 4GB
 • Win 7 (64bit)

Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i5 trở lên
 • RAM >= 4 GB
 • Win7 profestional 64bit trở lên 

  (các phiên bản cao hơn như Win8, Win10 cũng là bản profestional 64 bit)

Từ 1.000 đến 2.000 chứng từ/tháng

Số lượng kế toán < 5

Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i3
 • RAM 2GB
 • Win 7 (64bit)

Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i3 trở lên
 • RAM >= 4GB
 • Win 7 (64bit) trở lên

Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i3
 • RAM 4GB
 • Win 7 (64bit)

Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i5 trở lên
 • RAM >=8GB
 • Win 7 profestional 64 bit trở lên (các phiên bản cao hơn như win8, win 10 cũng là bản profestional 64 bit)
 • Ổ cứng SSD để lưu trữ dữ liệu giúp tăng tốc độ đọc dữ liệu

Từ 2.000 đến 5.000 chứng từ/tháng

Số lượng kế toán từ 5 đến 10

Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i3
 • RAM 4GB
 • Win7 (64bit)

Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i5 trở lên
 • RAM >= 4GB
 • Win7 (64bit)

Cấu hình máy yêu cầu tối thiểu:

 • CPU Intel Core i5
 • RAM >= 8GB
 • Win 7 profestional (64bit) trở lên (các phiên bản cao hơn như Win8, Win10 cũng là bản profestional 64 bit)

Cấu hình máy khuyến nghị:

 • CPU Intel Core i5 trở lên
 • RAM >= 16GB
 • Windows server 2008 R2 trở lên (64bit)
 • Dùng ổ cứng SSD để lưu trữ dữ liệu giúp tăng tốc độ đọc dữ liệu


Lưu ý:
Đối với dữ liệu có phát sinh trên 5.000 chứng từ/tháng hoặc dữ liệu lớn hơn 10GB, để tối ưu hiệu năng của phần mềm xem hướng dẫn chi tiết tại đây.Xem thêm