Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Hướng dẫn các biện pháp nhằm đảm bảo phần mềm có thể chạy tốt với dữ liệu lớn.
2. Hướng dẫn
Phần mềm MISA SME.NET 2017 đáp ứng tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có số lượng chứng từ phát sinh < 5000 chứng từ/tháng (bình quân 1 chứng từ có 5 dòng) và dữ liệu kế toán dưới 10GB.
Với dữ liệu lớn hơn 10GB để tối ưu hiệu năng của phần mềm, có thể thực hiện theo 1 trong các trường hợp sau:
Trường hợp 1: Hạch toán nhiều năm tài chính trên cùng một dữ liệu

Trường hợp 2: Chỉ hạch toán một năm tài chính trên một dữ liệu
 


Xem thêm