Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác > Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính

Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính


Trên phần mềm MISA SME.NET 2017 có hai hệ thống sổ khác nhau:

  • Sổ tài chính: cho phép nhập và quản lý các chứng từ kế toán hợp lệ, phục vụ cho việc lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.
  • Sổ quản trị: cho phép nhập và quản lý các chứng từ kế toán hợp lệ hoặc không hợp lệ, phục vụ vụ cho nhu cầu quản lý nội bộ của đơn vị
Lựa chọn hệ thống sổ cần quản lý

Nhập và quản lý chứng từ trên từng hệ thống sổ
 Xem thêm