Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác > Làm thế nào để bỏ thuộc tính nén của thư mục muốn để lưu dữ liệu khi tạo mới

Làm thế nào để bỏ thuộc tính nén của thư mục muốn để lưu dữ liệu khi tạo mới


Trên phần mềm MISA SME.NET 2017, khi Tạo mới dữ liệuTạo mới dữ liệu từ năm trước nếu tệp lưu dữ liệu đang để thuộc tính nén thì sẽ không tạo được dữ liệu. Để tạo được dữ liệu và lưu vào tệp này thì phải bỏ thuộc tính nén của tệp đi.
Cách thực hiện:

Để bỏ thuộc tính nén của thư mục thì cần thực hiện các bước như sau:
  • Chọn thư mục đang có thuộc tính nén rồi nhấn chuột phải chọn Properties.
  • Sau khi nhấn chọn Properties thì tiếp tục thực hiện các bước như hình dưới đây là bỏ thuộc tính nén thành công.


Xem thêm