Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác > Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác

Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác


Câu hỏi: Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác

Hướng dẫn

Để chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác, thực hiện các bước sau

Bước 1: Thực hiện sao lưu dữ liệu trên máy tính thứ 1
  • Vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu.
  • Nhấn Đồng ý tại màn hình đăng nhập.
  • Chọn dữ liệu cần sao lưu trên danh sách, sau đó chọn chức năng Sao lưu.
  • Chọn lại đường dẫn lưu tệp sao lưu, nếu muốn thay đổi so với mặc định của hệ thống. Và tích chọn Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu nếu muốn giảm thiểu dung lượng của tệp sao lưu.
  • Nhấn Sao lưu.
Bước 2: Sao chép dữ liệu đã thực hiện sao lưu trên máy tính thứ nhất sang máy tính thứ 2

 

Bước 3: Thực hiện phục hồi dữ liệu trên máy tính thứ 2

  • Trên máy tính thứ 2, đăng nhập vào phần mềm MISA SME.NET 2017.
  • Vào menu Tệp\Quản lý dữ liệu.
  • Nhấn Đồng ý tại màn hình đăng nhập. 
  • Chọn chức năng Phục hồi trên thanh công cụ.
  • Chọn tệp dữ liệu cần phục hồi, sau đó nhấn Phục hồi.


Xem thêm