Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác > Hướng dẫn cách lấy mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2017

Hướng dẫn cách lấy mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2017


Cho phép lấy các biểu mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2017

Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )
Cách thao tác

Bước 1: Chuẩn bị mẫu

 • Tại màn hình chứng từ hoặc hóa đơn có liên quan trên phần mềm MISA SME.NET 2012, ví dụ chứng từ Bán hàng chưa thu tiền, nhấn mũi tên bên phải biểu tượng In trên thanh công cụ và nhấn đúp chuột vào mẫu hóa đơn hoặc mẫu chứng từ cần chuyển lên MISA SME.NET 2017. Ví dụ: chọn mẫu Hóa đơn bán hàng_Mẫu 2 liên
 
 • Nhấn đúp chuột vào mẫu hóa đơn hoặc chứng từ cần chuyển lên MISA SME.NET 2017, sau đó thực hiện các thao tác như hình dưới đây

Bước 2: Đăng ký mẫu

 • Vào All programs chọn MISA SME.NET 2017\MISA SME.NET 2017 Tools\Report Management Tool.
 
 • Đăng nhập vào dữ liệu kế toán muốn chuyển mẫu hóa đơn, chứng từ lên
 • Nhấn Đồng ý.
 
 • Nhấn Thêm trên thanh công cụ màn hình Quản lý mẫu báo cáo.
 
 • Nhấn chọn bên phải mục Tệp mẫu, tìm đến nơi lưu tệp mẫu hóa đơn, chứng từ muốn đưa lên
 • Nhấn Đồng ý
 • Nhấn Đóng trên màn hình hộp thoại công cụ Quản lý mẫu báo cáo

Bước 3: Sử dụng mẫu

 • Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của phần mềm MISA SME.NET 2017
 • Vào phân hệ có liên quan đến mẫu hóa đơn, chứng từ vừa chuyển lên. Ví dụ, vào phân hệ Bán hàng, nhấn chọn 1 chứng từ bán hàng
  
 • Nhấn chọn mũi tên bên phải biểu tượng In, nhấn chọn mẫu vừa được chuyển lên (Ví dụ: Hóa đơn bán hàng_Mẫu 2 liên)
  
 • Chương trình sẽ tự động in chứng từ đã chọn theo mẫu hóa đơn vừa chuyển lên
 • Nhấn Đóng


Xem thêm