Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Các câu hỏi khác > Khi ghi sổ chương trình cảnh báo chứng từ hạch toán thiếu thông tin (Khách hàng, Tài khoản ngân hàng, Hợp đồng...) thì phải làm thế nào?

Khi ghi sổ chương trình cảnh báo chứng từ hạch toán thiếu thông tin (Khách hàng, Tài khoản ngân hàng, Hợp đồng...) thì phải làm thế nào?


1. Hiện tượng
Khi ghi sổ chứng từ, chương trình cảnh báo chứng từ hạch toán thiếu thông tin như (Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, Tài khoản ngân hàng...)

2. Cách xử lý

Cách 1: Khai báo bổ sung thông tin còn thiếu

Cách 2: Bỏ theo dõi tài khoản chi tiết theo Đối tượng, Công trình, Đơn đặt hàng...Xem thêm