Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập các chứng từ quyết toán tạm ứng sau khi nhân viên hoàn thành các thủ tục quyết toán các khoản tạm ứng trước đó. 

Cách thao tác

 • Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Chứng từ quyết toán tạm ứng bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác chọn chức năng Thêm\Chứng từ quyết toán tạm ứng).


 • Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ quyết toán tạm ứng:
  • Thông tin chung: khai báo diễn giải của chứng từ và thông tin tham chiếu (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu)...
  • Thông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.
  • Chọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán. Trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.
  • Thông tin hạch toán: nhập định khoản cho nghiệp vụ quyết toán tạm ứng và các tiêu chí thống kê (nếu có).
  • Thông tin hoá đơn: cho phép khai báo thông tin liên quan hoá đơn GTGT như: số, ngày, kí hiệu, nhóm HHDV mua vào... (nếu có), phục vụ cho việc kê khai lên bảng kê thuế GTGT.
 • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
 • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in. Kế toán có thể in theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Lưu ý: nếu muốn quyết toán theo từng lần tạm ứng thì thực hiện như sau:

 

Xem thêm

1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

2. Các tiện ích trên thanh công cụ

3. Các tiện ích khi khai báo chứng từ nghiệp vụ khác

4. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từXem thêm