Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập chứng từ ghi sổ cho các chứng từ cùng loại.

Cách thao tác

 • Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Chứng từ ghi sổ bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Chứng từ ghi sổ chọn chức năng Thêm).
 • Khai báo các thông tin chi tiết về chứng từ ghi sổ:
  • Thông tin chung: khai báo diễn giải của chứng từ và thông tin tham chiếu (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu)...
  • Thông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày chứng từ, Số chứng từ => thông tin Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.
  • Thông tin chứng từ gốc: có thể chọn các chứng từ cùng loại để lập chung thành một chứng từ ghi sổ bằng cách:
   • Chọn chức năng Chọn chứng từ.
   • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
   • Tích chọn các chứng từ được lập chung vào chứng từ ghi sổ, sau đó nhấn Đồng ý.
   • Hệ thống sẽ tự động lấy các chứng từ vừa chọn sang chứng từ ghi sổ.
   • Nhấn Cất để lưu thông tin chứng từ ghi sổ vừa lập.
   • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in. Kế toán có thể in theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Xem thêm

1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

2. Các tiện ích trên thanh công cụXem thêm