Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép tùy chỉnh in báo cáo phân tích như tùy chọn hiển thị người ký, lặp lại tiêu đề khi báo cáo có nhiều trang, tùy chỉnh font...

Cách thao tác

 • Tại màn hình báo cáo phân tích của từng phân hệ, nhấn chuột vào mũi tên trên nút In, chọn chức năng Tùy chỉnh in:
 
 • Người ký: Tích chọn hiển thị thông người ký nào lên báo cáo, thông tin người ký được khai báo trên danh mục cơ cấu tổ chức:
 
 • Lặp lại tiêu đề cột ở trang sau (PDF, Word): tích chọn để chương trình lặp lại tiêu đề cột ở trang sau với những báo cáo có nhiều trang
 • In mỗi nhóm thành một báo cáo riêng: Đối với báo cáo có nhóm theo cột, nếu muốn in mỗi nhóm thành một báo cáo riêng (tức là lặp lại cả tên và chữ ký cho từng nhóm) thì tích chọn vào tùy chọn này và chọn Nhóm cần tách. VD: Xem báo cáo tổng hợp tồn kho:

  • Khi xem nhiều kho, muốn in mỗi kho thành một báo cáo độc lập, tùy chọn như sau:
 
  • Khi in báo cáo sẽ hiển thị:
 
 • Khổ giấy: Cho phép chọn khổ giấy để in (A4 ngang, A4 dọc, ...)
 • Tùy chỉnh Font: cho phép tùy chỉnh font cho các thông tin trên báo cáo in ra:


 • Nhấn chuột vào biểu tượng ba chấm để tùy chỉnh font cho từng thông tin trên báo cáo.


Xem thêm