Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép tìm kiếm và xem tất cả danh sách báo cáo của các phân hệ

Cách thao tác

 • Nhấn chuột vào biểu tượng Báo cáo trên thanh công cụ:
 
 • Để xem báo cáo, thực hiện như sau:
  • Chọn tab Báo cáo, sau đó chọn vào dấu cộng của từng nhóm báo cáo.
  • Nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem hoặc chọn báo cáo cần xem và nhấn nút Xem.
  • Thiết lập các điều kiện thống kê báo cáo, sau đó nhấn Đồng ý.
 • Để tìm kiếm báo cáo, thực hiện như sau
  • Chọn tab Danh sách báo cáo.
  • Nhập tên báo cáo cần tìm, hệt thống tự động lọc ra các báo cáo thoả mãn giá trị vừa nhập.

 

 • Để có thể tuỳ chỉnh ẩn báo cáo và sắp xếp thứ tự báo cáo trên danh sách, thực hiện như sau:
  • Chọn chức năng Tuỳ chỉnh báo cáo.
  • Để ẩn báo cáo: Tích chọn vào báo cáo cần ẩn trên danh sách.
  • Để sắp xếp thứ tự báo cáo: Chọn báo cáo cần sắp xếp thứ tự, nhấn mũi tên lên trên hoặc xuống dưới đển chuyển báo cáo đó đến thứ tự mong muốn.
  • Nhấn Đồng ý để lưu lại việc thiết lập.


Xem thêm