Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép tiến hành sửa chữa các tệp dữ liệu bị hỏng trong quá trình sử dụng. Các tệp dữ liệu có thể bị hỏng do mất điện bất ngờ khi đang vận hành chương trình, sự cố máy tính bị treo, đĩa hỏng…

Cách thao tác

Vào menu Tiện ích, chọn chức năng Bảo trì dữ liệu:

 

  • Chọn khoảng thời gian thực hiện bảo trì tại mục Kỳ
  • Tích chọn mục Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ để thực hiện bảo trì dữ liệu cho cả những chứng từ chưa được ghi sổ
  • Nhấn Thực hiện
  • Trong trường hợp có phát sinh những chứng từ không thực hiện bảo trì được, muốn xem danh sách những chứng từ đó nhấn nút Đồng ý trên hộp thoại thông báo rồi nhấn .
 
  • Nhấn Đóng trên màn hình hộp thoại Chứng từ không thực hiện bảo trì được. Sau đó nhấn nút Kết thúc để hoàn tất việc bảo trì dữ liệu.


Xem thêm