Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lưu trữ và tra cứu các tệp thông tin dùng chung trong toàn doanh nghiệp. VD: các thông tư, quyết định, chế độ kế toán, các nội quy, quy định của doanh nghiệp,…

Cách thao tác

Vào chương trình, trên thanh tác nghiệp các phân hệ, chọn , xuất hiện màn hình gồm 02 phần

 

  • Thanh tác nghiệp: Hiển thị cây thư mục chứa tài liệu của doanh nghiệp, đồng thời hiển thị thông tin chi tiết của thư mục hiện thời.
  • Màn hình danh sách: Hiển thị danh sách các thư mục và tài liệu nằm trong thư mục hiện thời.

Xem thêm

Trên thanh tác nghiệp của phân hệ Tài liệu, có thể thực hiện được các chức năng sau:

Tạo mới thư mục

  • Để tạo mới thư mục tài liệu, tại cây tài liệu bên thanh tác nghiệp, nhấn chuột phải và chọn Tạo mới thư mục hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N
 
  • Nhập tên thư mục cần thêm vào dòng thư mục mới

    Đổi tên thư mục

  • Để đổi tên mục tài liệu, tại cây tài liệu bên thanh tác nghiệp, chọn thư mục cần đổi tên, nhấn chuột phải và chọn Đổi tên hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F2
  • Nhập lại tên thư mục muốn sửa
Trên màn hình danh sách tài liệu, thực hiện được các chức năng sau:


Xem thêm