Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép thêm mới tài liệu vào phần mềm để quản lý và tra cứu.

Cách thao tác

Vào chương trình, vào phân hệ Tài liệu, trên màn hình danh sách chọn   trên thanh công cụ

 

  • Nhấn biểu tượng Thêm mới tài liệu, nhập lại tên tài liệu nếu cần
  • Nhấn Cất để hoàn tất việc thêm tài liệu

Lưu ý: Để sửa lại tài liệu, chọn tài liệu muốn sửa trên màn hình danh sách rồi nhấn  trên thanh công cụ .Xem thêm