Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép tìm kiếm nhanh tài liệu bất kỳ được lưu trong phần mềm

Cách thao tác

 • Vào chương trình, vào phân hệ Tài liệu, trên màn hình danh sách chọn trên thanh công cụ
 • Chương trình hỗ trợ 2 cách tìm kiếm: Tìm kiếm cơ bản và Tìm kiếm nâng cao
  • Tìm kiếm cơ bản
   • Trên màn hình hộp thoại Tìm tài liệu thực hiện các thao tác sau:
   • Sau khi nhấn nút Tìm, chương trình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm trên màn hình hộp thoại Tìm tài liệu. Để xem tài liệu tìm được ngay tại màn hình này, chọn tài liệu có liên quan, nhấn chuột phải và chọn Mở thư mục chứa tài liệu
   • Nhấn Đóng để hoàn tất việc tìm kiếm tài liệu
  • Tìm kiếm nâng cao
   • Trên màn hình hộp thoại Tìm tài liệu thực hiện các thao tác sau:
   • Sau khi nhấn nút Tìm, chương trình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm trên màn hình hộp thoại Tìm tài liệu. Để xem tài liệu tìm được ngay tại màn hình này, chọn tài liệu có liên quan, nhấn chuột phải và chọn Mở thư mục chứa tài liệu
   • Nhấn Đóng để hoàn tất việc tìm kiếm tài liệu


Xem thêm