Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến MISA Cloud Center

Một số câu hỏi liên quan đến MISA Cloud Center1. MISA Cloud Center là gì?

2. Làm thế nào để có được thông tin đăng nhập vào MISA Cloud Center?

3. Làm thế nào để cài đặt MISA Cloud Center?

4. Làm thế nào để đăng nhập vào MISA Cloud Center?

5. Làm thế nào để có thể tải bộ cài sản phẩm?

6. Làm thế nào để tải GPSD về sử dụng?

7. Làm thế nào để biết được ĐV đã xác nhận thỏa thuận sử dụng hay chưa và nếu xác nhận rồi thì xác nhận khi nào, ai là người xác nhận?

8. Làm thế nào để nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới?

9. Làm thế nào để biết GPSD của ĐV sắp hết hạn bảo hành?

10. Làm thế nào để gia hạn bảo hành?

11. Làm thế nào để tìm lại các GPSD cũ của ĐV?

12. Làm thế nào để thêm mới người dùng sử dụng MISA Cloud Center?

13. Làm thế nào để xóa người dùng không sử dụng MISA Cloud Center?

14. Làm thế nào để thay đổi thông tin đăng nhập vào MISA Cloud Center mà MISA đã cấp cho ĐV?

15. Làm thế nào để lấy lại mật khẩu đăng nhập vào MISA Cloud Center?

16. Làm thế nào để đăng xuất ra khỏi MISA Cloud Center?Xem thêm