Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Những vướng mắc trong quá trình cài đặt chương trình

Những vướng mắc trong quá trình cài đặt chương trình


Trong quá trình cài đặt phần mềm MISA SME 2017, có thể gặp 1 số vướng mắc như sau:

1. Tại bước giải nén chương trình xuất hiện thông báo lỗi bằng tiếng anh

2. Khi cài đặt xuất hiện thông báo bằng tiếng anh do lỗi bộ cài

3. Cài đặt phần mềm báo lỗi 1925

4. Cài đặt phần mềm báo lỗi 1719

5. Không cài đặt được .NET 4.0 trên máy tính có sử dụng hệ điều hành Win 7.0

6. Không cài đặt được chương trình trên máy tính có sử dụng hệ điều hành window 8

7. Đăng nhập vào SQL báo lỗi Window Authenticate SME2017

8. Không gõ được tiếng Việt trên máy window 8

9. Không cài được phần mềm trên máy tính có sử dụng hệ điều hành Win 8 trở lên

10. Tiến trình cài đặt bị dừng giữa chừng, không thực hiện thành côngXem thêm