Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Hướng dẫn cách chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn tự in

Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in
3. Lưu ý
Sau khi nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế, Kế toán cần cập nhật trạng thái trên Thông báo phát hành hóa đơn sang Đã nộp cho CQ thuếXem thêm