Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn:
1. Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn, nhấn Xem mẫu.

2. Để phóng to, thu nhỏ mẫu hóa đơn thực hiện như sau:
  • Với các mẫu hóa đơn không có đuôi SME2012: Nhấn biểu tượng +/- hoặc co kéo thanh ngang để phóng to, thu nhỏ mẫu hóa đơn.
  • Với các mẫu hóa đơn có đuôi SME2012: Tăng giảm tỷ lệ % để phóng to, thu nhỏ mẫu hóa đơn.
Lưu ý: Có thể phóng to, thu nhỏ bằng cách giữ phím Ctrl và lăn con trỏ chuột lên/xuống (áp dụng cho tất cả các mẫu hóa đơn).


Xem thêm