Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Câu hỏi
Phần mềm MISA SME.NET 2017 tương thích với những phiên bản SQL Server nào?
2. Trả lời
Phần mềm MISA SME.NET 2017 đang sử dụng SQL Server 2008 R2 và tương thích với các phiên bản SQL Server 2012, SQL Server 2014, SQL Server 2016 và SQL Server 2017.


Xem thêm