Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 8. Câu hỏi thường gặp > Một số câu hỏi liên quan đến CCDC > Tại sao khi tôi ghi tăng CCDC, tại trang Nguồn gốc hình thành tôi không chọn được các chứng từ xuất kho CCDC

Tại sao khi tôi ghi tăng CCDC, tại trang Nguồn gốc hình thành tôi không chọn được các chứng từ xuất kho CCDC


Câu hỏi: Tại sao tôi khi ghi tăng công cụ dụng cụ, tab Nguồn gốc hình thành tôi không chọn được các chứng từ xuất kho công cụ dụng cụ
Hướng dẫn:
Để chọn được chứng từ xuất kho công cụ dụng cụ các chứng từ xuất kho phải có giá trị, cần thực hiện tính giá xuất kho để hiển thị giá trị khi đó sẽ chọn được chứng từ ở tab Nguồn gốc hình thành.


Xem thêm