Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 


Để sử dụng tổng đài MISA SUPPORT, quý khách thực hiện các bước sau:
  • Bước 1: Cài đặt MISA SUPPORT. (Xem hướng dẫn tại đây)
  • Bước 2: Đăng nhập MISA SUPPORT. (Xem hướng dẫn tại đây)
  • Bước 3: Nạp tiền vào tài khoản MISA SUPPORT. (Xem hướng dẫn tại đây)
  • Bước 4: Gọi MISA SUPPORT. (Xem hướng dẫn tại đây)
Lưu ý: Trường hợp quý khách muốn gọi MISA SUPPORT từ máy tính vui lòng xem hướng dẫn tại đây.


Xem thêm