Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Danh mục Nhân viên quản lý thông tin về nhân viên thuộc các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, phục vụ cho việc lập các chứng từ kế toán cũng như tính lương hàng tháng cho nhân viên.

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên.

 

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại màn hình danh sách danh mụcXem thêm