Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Tiện ích > Tùy chỉnh mẫu chứng từ có sẵn trên phần mềm

Tùy chỉnh mẫu chứng từ có sẵn trên phần mềm


Cho phép thiết lập các cột ẩn/hiện trên giao diện nhập liệu chứng từ, trên màn hình danh sách danh mục hoặc trên các báo cáo phân tích, thống kê số liệu.

Cách thao tác

Thiết lập mẫu trên giao diện nhập liệu của chứng từ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách các danh mục và chứng từXem thêm