Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép nhập thông tin chi tiết về các mã quy cách đối với các vật tư, hàng hoá có nhu cầu theo dõi theo mã quy cách đã được thiết lập khi khai báo vật tư, hàng hoá. Kế toán có thể nhập thông tin chi tiết mã quy cách của vật tư, hàng hoá tại:
  • Giao diện nhập tồn kho đầu kỳ
  • Chứng từ mua hàng nhập kho (gồm trong nước và xuất khẩu)
  • Chứng từ nhập kho (gồm nhập kho thành phẩm, nhập kho hàng bán trả lại, nhập kho từ điều chỉnh/lắp ráp/tháo dỡ, nhập kho khác).

Cách thao tác

Việc nhập mã quy cách cho vật tư, hàng hoá được thực hiện theo như sau:

  • Trên giao diện nhập tồn kho đầu kỳ, nhấn chọn vào link trên cột Nhập mã quy cách hoặc nhấn phím F6:
 
  • Trên giao diện nhập liệu của các chứng từ, nhấn phím F6 để nhập thông tin chi tiết mã khi cách cho vật tư được mua về hoặc nhập kho:


Xem thêm