Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép đính kèm tệp vào chứng từ để tiện cho việc tra cứu số liệu sau này

Cách thao tác

  • Trên giao diện chi tiết của chứng từ, vào menu Tiện ích, thực hiện chức năng đính kèm, xuất hiện giao diện:
 
  • Nhấn Thêm để thêm mới tệp đính kèm:
    • Chọn tệp dữ liệu cần đính kèm
    • Nhập tên tài liệu
    • Nhấn Cất
  • Làm tương tự với các tệp đính kèm khác


Xem thêm