Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Tiện ích > Xem tồn kho của vật tư, hàng hóa

Xem tồn kho của vật tư, hàng hóa


Cho phép kế toán kiểm tra nhanh số tồn của các vật tư hàng hoá trên theo từng kho hàng của doanh nghiệp, khi đang hạch toán trên các chứng từ mua hàng, bán hàng, nhập kho, xuất kho, chuyển kho.

Cách thao tác

  • Trên tab Hàng tiền của các chứng từ kế toán, chọn một bản ghi hạch khai báo vật tư, hàng hoá, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Xem số tồn vật tư (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F2):
 
  • Sau khi xem xong số tồn của vật tư, hàng hoá, nhấn Đóng.


Xem thêm